Toerie, een avontuur voor iedereen!

Krijg 10% korting met: NEW10

Sustainable Development Goals

Toerie is ontstaan bij de Minor Ondernemerschap, bij deze minor word je geholpen met het opzetten van een bedrijf met een team. Hierbij krijg je dan ook opdrachten die te maken hebben met het opzetten van een bedrijf. Één van die opdracht was SDG’S oftwel Sustainable Development Goals. Dit zijn zeventien doelen gemaakt door de Verenigde Naties. Om de wereld te verbeteren en bedrijven te stimuleren over duurzaamheid. Wij hebben voor onze minor een verslag gemaakt welke SDG’S wij als Toerie aanhadden en waarom wij deze hebben gekozen. En dit verslag kan je hier onder lezen, veel lees plezier

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Waar staat deze SDG voor?

Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren (SDG Nederland, 2022).

Waarom past deze SDG bij ons?

SDG 3 past bij Toerie omdat, bij punt 3.4 staat

‘’Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen (SDG Nederland, 2022).’’

Door middel van het lopen van onze tour zetten mensen gemiddeld 10.000 stappen. Hiermee worden er gemiddeld 600 kcal verbrand, wat bijdraagt aan een goede gezondheid. In onderzoek van Rebar et al. (2015) is gebleken dat bewegen depressieve klachten en angstgevoelens helpt verminderen. Onze tour nodigt de gebruiker onbewust uit om te bewegen terwijl ze tegelijkertijd plezier hebben met hun vrienden of familie.

Mogelijke consequenties voor onze onderneming?

Voor onze onderneming heeft dit een positief gevolg. Doordat wij mensen onbewust stimuleren om te bewegen, dragen wij tegelijkertijd een steentje bij aan het verbeteren van de mentale gezondheid van de mens.

Een nadeel hiervan kan zijn, is dat we op het moment één tour ontwikkeld hebben. Hierdoor kunnen wij onze klanten niet meer laten bewegen aan de hand van onze tour, nadat deze eenmaal is gelopen. In de toekomst willen wij meerdere tours uitbrengen, waardoor dit problemen te vervallen komt.

Welke aanpassingen doen wij op korte termijn?

Wij willen de klant van te voren bewust maken van de positieve effecten die onze tour heeft. Zo willen wij duidelijk naar voren brengen hoeveel stappen, kcal, en kilometers er gemiddeld gelopen worden. Dit doen we door deze getallen te plaatsen op de website, en op social media (Instagram & TikTok).

Welke aanpassingen doen wij op lange termijn?

Op de lange termijn willen wij meerdere tours aanbieden. Zo willen we thema gerelateerde tours aanbieden, en tours in verschillende steden. Om de klant te stimuleren om een volgende tour te gaan lopen, willen wij bij de aankoop van een tour een bepaalde korting geven op de volgende tour. Ook willen wij in de verre toekomst een app uitbrengen waarbij de klant bij kan houden hoeveel stappen er gelopen zijn, hoeveel kcal er verbrand zijn en welke afstand er is gelopen. Zo ook kunnen ze vanuit deze app nieuwe tours bestellen, en bekijken welke ze al hebben gelopen.

SDG 10 Ongelijkheid verminderen

Waar staat deze SDG voor?

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.

Waarom past deze SDG bij ons?

SDG 10 past bij Toerie omdat, bij punt 10.2 staat

‘’Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status (SDG Nederland, 2022)’’.

Uit data van het CBS blijkt dat in 2018 5,7% van de bevolking van 12 jaar en ouder gebruik maakt van een hulpmiddel voor bewegen: stok, looprek, rollator, scootmobiel, rolstoel. Vrouwen maken hiervan vaker gebruik (7,4%) dan mannen (4,1%). Tijdens het ontwerpen en uitstippelen van de tour hebben wij hiermee zo goed als mogelijk rekening mee proberen te houden. Zo hebben wij trappen, en extreme hellingen vermeden in onze tour. Hiermee willen wij onze tour zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, ongeacht de leeftijd.

Een ander punt (10.b) van deze SDG is

‘’Officiële ontwikkelingsbijstand en financiële stromen aanmoedigen, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, voor staten waar de behoefte het grootst is, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen, de Afrikaanse landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling en de door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun nationale plannen en programma’s (SDG Nederland, 2022)’’.

De productie van onze tote bags beschikken over het fairtrade keurmerk. Fairtrade helpt boeren en werknemers in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen (Wat is Fairtrade?, 2022). Uit onderzoek (Vuijst, 2020) is gebleken dat fairtrade;

  • Minder belastend is voor het milieu.
  • Fairtrade producten zorgen voor zo’n 3 miljoen banen in ontwikkelingslanden.
  • De producten niet tot stand gekomen zijn door middel van kinderarbeid.
  • Een bekende afkomst van de producten.

Mogelijke consequenties voor onze onderneming?

Voor onze onderneming kan dit een zeer positieve invloed hebben. Er zijn namelijk veel mindervalide mensen die niet mee kunnen met alledaagse uitjes omdat ze slecht te been zijn, of omdat het simpelweg niet toegankelijk is. Door onze tour te ontwerpen zonder trappen of extreme hellingen bieden wij een kans aan deze mensen om te genieten van een dagje weg, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken dat ze niet mee kunnen of dat het niet toegankelijk is.

Een nadeel voor ons bedrijf kan zijn dat Amsterdam snel veranderd. Zo kunnen er in straten, en op locaties dingen veranderen (denkend aan hellingen, hekken of stoepranden) waar wij geen invloed op hebben. Dit zal dan ook moeten blijken uit de feedback van de klant, waarna wij een oplossing kunnen bieden zoals het veranderen van de route.

Welke aanpassingen doen wij op korte termijn?

Op de korte termijn willen wij duidelijk naar voren brengen dat wij hebben gewerkt aan een tour die toegankelijk is voor iedereen. Zo willen wij aan de hand van posts op social media duidelijk maken dat wij rekening hebben gehouden met extreme hellingen en trappen.

Welke aanpassingen doen wij op lange termijn?

Op de lange termijn willen wij meer vertrouwen wekken in onze tour. Dit zijn we van plan aan de hand van reviews en foto’s van mindervalide personen die onze tour hebben gelopen. Zo willen wij een persoonlijke band scheppen met de klant, zodat er vertrouwen begint te ontstaan in ons bedrijf. Mocht de tour op een bepaald punt slecht toegankelijk zijn geworden, dan willen wij dit graag overleggen met de klant om dit in de toekomst aan te passen.

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Waar staat deze SDG voor?

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

Waarom past deze SDG bij ons?

SDG 12 past bij Toerie omdat, bij punt 12.4 staat

‘’Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken (SDG Nederland, 2022)’’.

Onze tote bags worden geproduceerd van Oeko-Tex organisch katoen. De Oeko-Tex Standard-100 is een testsysteem dat vooral let op schadelijke stoffen in textiel. Om aan de eisen te voldoen, mogen de stoffen bijvoorbeeld geen schadelijke chemicaliën of pesticiden bevatten. Verfstoffen mogen niet kankerverwekkend of schadelijk zijn en er wordt getest op veiligheid. Dat laatste is met name belangrijk om te bepalen of de stoffen ook veilig zijn voor baby’s voor als er speeksel en dergelijke bij kan komen. De producten die dit symbool dragen zijn vervaardigd volgens de strenge Oeko-Tex (Eco-Tex) norm. De milieuvriendelijke en grondstof-zuinige productieprocessen staan onder voortdurende controle van onafhankelijke instituten (Arkesteijn, 2019). Door middel van dit keurmerk worden de negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk beperkt.

Mogelijke consequenties voor onze onderneming?

Voor onze onderneming zal dit een positief gevolg hebben. Op deze manier dragen wij bij aan een schonere en gezondere manier van het produceren van producten. Op de tote bags bevind zich ook het Fairtrade label waardoor mensen zich er ook bewust worden dat ze over een tote bag beschikken die op eerlijke wijze is gemaakt.

Een mogelijk nadeel is dat ons product enveloppen, kaarten en dranken bevat. Er bestaat een kans dat de klant dit afval op straat gooit. Om dit tegen te gaan kunnen we kijken naar dranken waar statiegeld op staat, zodat klanten eerder geneigd zijn om het te recyclen.

Welke aanpassingen doen wij op korte termijn?

Op korte termijn willen wij de klant bewust maken van onze duurzame productie door dit weer te geven op de website.

Welke aanpassingen doen wij op lange termijn?

Op de lange termijn zijn wij van plan om een blog uit te brengen over restaurantjes, cafés etc. in Amsterdam. Dit blog is een goede manier om artikelen te plaatsen over duurzame consumptie en productie. Op deze manier kunnen wij de klant er bewuster van maken. Om dit te doen hebben we een hogere aantal website bezoeken nodig, waardoor we de keuze hebben gemaakt om dit op langere termijn te doen.

Onze bronnen


 

Search